Prohlášení o soukromí


Portál Zimní plavání se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které Vám poskytnou nejlepší a bezpečné zážitky online. Toto prohlášení o soukromí se týká webového portálu Zimní plavání a řídí sběr dat i jejich použití. Použítím webového portálu Zimní plavání souhlasíte s postupy zpracování dat popsanými v tomto prohlášení.

Sběr Vašich osobních údajů

Zimní plavání sbírá osobní údaje jako je emailová adresa, jméno, domácí či pracovní adresa nebo telefonní číslo. Zimní plavání také sbírá anonymní demografické informace, které Vám nejsou jedinečné jako je PSČ, věk, pohlaví, záliby, zájmy či obliby.

Zimní plavání také automaticky sbírá informace o hardwaru a softwaru Vašeho počítače jako je Vaše IP adresa, typ prohlížeče, názvy domén, časy přístupu a odkazované adresy webových stránek. Tyto informace používá Zimní plavání k provozu služby, k zachování její kvality a k poskytování obecných statistik o používání webových stránek Zimní plavání.

Mějte, prosím, na paměti, že pokud přímo uvedete Vaše osobní či citlivé informace v diskuzních skupinách Zimní plavání, pak mohou být sesbírány a použity jinými. Poznámka: Zimní plavání nečte žádnou Vaši soukromou online komunikaci.

Zimní plavání Vám doporučuje, abyste si zkontrolovali prohlášení o soukromí webových stránek, na které se budete chtít odkazovat z Zimní plavání, abyste rozuměli tomu, jak takové webové stránky sbírají, používají a sdílí Vaše informace. Portál Zimní plavání není odpovědný za prohlášení o soukromí či jiný obsah webových stránek mimo Zimní plavání a rodinu Zimní plavání webových stránek.

Použití Vašich osobních údajů

Zimní plavání sbírá a používá Vaše osobní údaje k provozu webových stránek Zimní plavání a k vykonání služeb, které jste požadovali. Zimní plavání také používá údaje spojené s Vaší osobou, abyste byli informováni o jiných produktech a službách dostupných na portálu Zimní plavání a u jeho společníků. Zimní plavání Vás také může kontaktovat pomocí průzkumů, které zjišťují Váš názor na současné služby nebo možné nové služby, které budou nabízeny.

Zimní plavání neprodává, nepůjčuje ani nepronajímá seznam svých zákazníků dalším stranám. Zimní plavání Vás může čas od času kontaktovat jménem externích obchodních partnerů o určitých nabídkách, které by Vás mohly zajímat. V takových případech nebudou Vaše jedinečné osobní údaje (email, jméno, adresa, telefonní číslo) dány dalším stranám. Navíc může portál Zimní plavání sdílet data s důvěrnými partnery, kteří nám pomohou provést statistické analýzy, zaslat Vám email nebo klasickou poštu, poskytnout zákaznickou podporu nebo zařídit dodávky. Všem takovým dalším stranám je zakázáno použít Vaše osobní údaje kromě těch, které potřebují k provedení těchto služeb pro Zimní plavání, a vyžaduje se, aby zachovaly důvěrnost Vašich informací.

Zimní plavání nepoužívá či nezveřejňuje citlivé osobní údaje jako je rasa, náboženství nebo politická příslušnost bez Vašeho výslovného souhlasu.

Zimní plavání sleduje webové stránky, které naši zákazníci navštíví na portálu Zimní plavání, abychom rozpoznali, jaké služby portálu Zimní plavání jsou nejoblíbenější. Tato data jsou použita k doručení přizpůsobeného obsahu a reklamy na portálu Zimní plavání uživatelům, jejichž chování ukazuje, že mají zájem o určitou oblast.

Webové stránky Zimní plavání zveřejní Vaše osobní údaje bez oznámení, jen když to bude vyžadovat zákone nebo law or dobrá víra v to, že takové jednání je nezbytné pro: (a) dodržování nařízení zákona nebo podrobení se soudnímu procesu o portálu Zimní plavání; (b) chránění a obranu práv či vlastnictví portálu Zimní plavání; a (c) jednání při kritických situacích k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů portálu Zimní plavání nebo veřejnosti.

Použití cookie

Webové stránky Zimní plavání používají "cookie", aby Vám pomohly personalizovat Váš online zážitek. Cookie je textový soubor, který umístí webový server na Váš pevný disk. Cookie nemůže být použito k běhu programů či doručení virů do Vašeho počítače. Cookie jsou Vám jednoznačně přiřazeny a mohou být přečteny webovým serverem v doméně, která Vám cookie vydala.

Jeden z hlavních důvodů pro použití cookie je poskytnout vhodnou možnost k úspoře Vašeho času. Účel cookie je říct webovému serveru, že jste se vrátili na určitou stránku. Například když si personalizujete stránky Zimní plavání nebo se zaregistrujete na portálu Zimní plavání nebo jeho službách, cookie pomohou portálu Zimní plavání vyvolat Vaše určité informace při následných návštěvách. To zjednodušuje zaznamenávání Vašich osobních údajů jako je adresa plátce, adresa pro dodávky a tak dále. Při návratu na stejné webové stránky Zimní plavání mohou být vyvolány informace, které jste předtím zadali, abyste mohli jednoduše vyžívat možnosti portálu Zimní plavání, které jste si přizpůsobili.

Máte možnost přijmout nebo odmítnout cookie. Většina webových prohlížečů cookie automaticky přijímají, ale Vy můžete obvykle změnit nastavení prohlížeče, aby cookie odmítl, pokud si to přejete. Pokud zvolíte odmítnutí cookie, nezažijete všechny interaktivní možnosti služeb portálu Zimní plavání nebo stránek, které navštívíte.

Bezpečnost Vašich osobních údajů

Portál Zimní plavání chrání Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejněním. Přenos osobních údajů (jako je číslo kreditní karty) na jiné webové stránky je chráněný pomocí šifrování jako je protokol Secure Socket Layer (SSL).

Změny tohoto prohlášení

Portál Zimní plavání občas aktualizuje prohlášení o soukromí, aby odrážel reakce podniků a zákazníků. Portál Zimní plavání Vás vyzývá, abyste pravidelně sledovali toto prohlášení, abyste tak zůstali informovaní o způsobu ochrany Vašich informací na portálu Zimní plavání.

Kontaktní informace

Portál Zimní plavání uvítá Vaše připomínky k tomuto prohlášení o soukromí. Pkud si myslíte, že portál Zimní plavání nesplnil toto prohlášení, kontaktujte nás na adrese admin@localhost. Použijeme komerčně rozumné úsilí, abychom problém rychle určili a napravili.

);