Detail článku

Otužování jako smysl života
Otužování jako smysl života

Zajímavá kniha o prevenci a léčbě chladnou vodou a chladem vyšla v roce 2008 v Bratislavě. Nahlédnout do obsahu můžete prostřednictvím recenze.

 Otužovanie ako spôsob života

   Voda a chlad: prevencia - liečba - rehabilitácia, vydavateľstvá Formát a Liečreh Gúth, Bratislava 2008. 
   Vedúci autorského kolektívu a zostavovateľ: Dr. Pavol Dinka, ďalší autori - MUDr. Ernest Caban, prof. MUDr. Juraj Čelko, CSc., prof. MUDr. Anton Gúth, CSc., RNDr. Ján Rapák a MUDr. Janka Zálešáková.

   V minulých dňoch sa dostal na trh  vyššie uvedený zaujímavý a podnetný knižný titul, ktorý bude určite lahôdkou pre všetkých čitateľov - laikov aj odborníkov. Už mená autorov mu dávajú punc odbornosti, zasvätenosti, kvality a sú zárukou cenných rád pre zdravých i chorých ľudí.
   Kniha svojím obsahom načiera do širokej problematiky otužovania, pohybovej liečby vo vode, rehabilitácie, racionálnej výživy, lokálnej a celotelovej kryoterapie, neinvazívnych kryogénnych procedúr, samotnej kryochirurgie, ale aj sociologických a psychologických aspektov liečenia vodou a chladom.
   Ak zalistujeme v literatúre na túto tému, sotva nájdeme v jednej knihe takú komplexne poňatú tematiku. Aj vo svetovom meradle možno dielo označiť, vzhľadom na jeho široký záber, za ojedinelé. A ešte jedna zaujímavosť - ten istý obsah má dva druhy kvalitnej väzby a obálky - jedna je určená na knižné pulty a druhá bude slúžiť ako učebnica pre študentov a fyzioterapeutov.
   Kniha má štyri časti. Prvá - Posilňovanie organizmu, prevencia a liečba otužovaním chladnou vodou a ďalšími otužovacími médiami (Pavol Dinka) - nastoľuje otázky  historického i súčasného prístupu k liečbe a posilňovaniu ľudského organizmu chladom. Načrtáva problematiku otužovania od útleho detstva až po starobu, špeciálne sa venuje otužovaniu detí prostredníctvom hier. Hovorí o priekopníkoch slovenskej a zahraničnej vodoliečby, približuje ich metodiku a spôsoby terapie. Odhaľuje tajomstvá saunovania, učí nás správne piť tekutiny, najmä vodu, dodržiavať zdravé stravovacie návyky.
   Autor napísal na podobnú tému už jednu knihu pod názvom Ľadové medvede v ľudskej koži (2003), v tomto prípade však siaha oveľa hlbšie do dejín liečenia ľadovou a chladnou vodou, na konkrétnych príkladoch ilustruje prednosti hydroterapie. Vyzdvihuje úlohu najznámejších slovenských lekárov a liečiteľov v prvej polovici 18. storočia Jána Karola Lübecka (1770 - 1814) Jána Šuleka (1774 - 1837) a Fraňa Madvu (1776 - 1852). 
   J. K. Lübeck už v roku 1804 v jednom zo svojich článkov napísal: „Studené kúpele môžu byť v určitých prípadoch viac ako potrebné. Studená voda v určitom zmysle posilní telo, pretože znižuje jeho citlivosť a otužuje ho proti vplyvom vzduchu a chladu.“
   Autor P. Dinka prišiel v súvislosti s  Jánom Šulekom na zaujímavý fakt - niektorí odborníci totiž tvrdili a tvrdia, že tento náš liečiteľ nie je autorom diela  Wodolékař, aneb poučení, kterak čerstvá studená studniční woda proti mnohým těla nemocem lidí i dobytka s prospěchem užívati se může, vraj ide len o preklad z nemčiny. Na základe konkrétnych argumentov sa jednoznačne ukázalo, že je to pôvodina. Šulek v nej okrem iného píše: „Studená voda má velikou moc a působnost, takže se jí žádná tekutina v tom vyrovnazi nemůže - do těch nejmenších a nejoutlejších částeček těla proniká, z počátku síce zimu na těle působí, ale brzo potom dobročinné teplo rozšiřuje, všechnu krev obživuje a čistí, obzvláště krev rozřizuje a přes všecky žily provodí.“
   Druhá časť - Rehabilitácia vo vode (Anton Gúth, Juraj Čelko, Janka Zálešáková) - podrobne rozoberá pohybovú liečbu vo vode, osobitnú pozornosť kladie na vodoliečebné procedúry. Poukazuje na výhody i negatíva jednotlivých techník, zdôrazňuje ich priaznivý vplyv na príslušné liečebné procesy.
   Všetci traja autori napísali na túto tému viacero kníh a odborných článkov. Cenné je, že v tomto diele oslovujú čitateľa prístupným a aj pre neodborníkov zrozumiteľným jazykom, takže jednotlivé časti sa dobre čítajú a veľa povedia aj tomu, pre koho je táto problematika španielskou dedinou. Učia vo vode  správne relaxovať, uvoľňovať a posilňovať. Zoznamujú s jednotlivými cvikmi, technikami Bad Ragaz, Watsu, s účinkom rozličných kúpeľov, podvodných masáží atď.
   V tretej časti uvedenej pod titulom - Liečenie lokálnym podchladením (hypotermiou) a pomocou extrémne nízkych teplôt (kryoterapiou) - Ernest Caban - nájdeme odpovede na základné otázky liečenia prostredníctvom podchladenia a kryoterapie. Dozvieme sa o biologických účinkoch chladu v ľudskom tele, o metódach lokálnej terapie chladom o význame celotelovej kryoterapie v kryokomorách. Práve tieto časti treba najväčšmi oceniť, pretože dosiaľ sme sa nestretli v nijakej práci s takou prepracovanou teóriou o celotelovej kryoterapii ako v tejto knihe. Autor detailne vykresľuje jej pozitíva, analyzuje prínos a liečebné účinky pri jednotlivých druhoch chorôb. Presvedčivo vyznievajú aj tie pasáže, v ktorých sa vyjadrujú tí, ktorí absolvovali  kúry v kryokomorách. Medzi najzaujímavejšie pasáže knihy patrí tiež kapitola o kryochirurgických zákrokoch pri odstraňovaní rakovinových nádorov na pečeni, pľúcach, prostate, prsníkoch a na ďalších vnútorných orgánoch. Jej význam spočíva predovšetkým v tom, že táto disciplína nachádza u nás zatiaľ iba malé uplatnenie. 
   Terapia chladom z hľadiska umenia žiť (Ján Rapák) - tak sa nazýva štvrtá časť knihy. Autor v nej načiera do filozofických otázok, ako je napríklad zvyšovanie imunitného systému človeka ako podporného faktora pri rozširovaní priestoru slobody rozhodovania. Interesantné sú aj výsledky merania tepelnej bilancie tela, a to porovnávaním pri fyzickom výkone a pri pobyte v studenej vode. J. Rapák sa dôsledne zaoberá problémom vyššieho stupňa vnútornej harmónie a splynutia človeka s prírodou.  Analyzuje, ako môže nižšia teplota stabilizovať pamäťovú stopu a ovplyvňovať aj štruktúry reprezentujúce výsledok myslenia.
   Autori knihy zdôrazňujú, že prevencia a rehabilitácia vo vode, aplikácia ľadovej vody a chladu výrazne posilňujú ľudský organizmus, umocňujú imunitný systém, vyvolávajú unikátnu masáž ciev a vlásočníc, skvalitňujú činnosť kardiovaskulárneho aparátu, pomáhajú pri liečbe reumatických a ďalších chorôb, blahodarne vplývajú na psychiku.
   Dielo je do určitej miery modusom vivendi pre každého človeka, metodikou na liečenie rozličných chorôb, ale zároveň ho treba chápať  ako návod na pestovanie zdravého životného štýlu, na zlepšovanie fyzickej i duševnej pohody.

Ing. Alexander Kirschner


Written By: Kamila Svobodová
Date Posted: 30.1.2010
Number of Views: 14178

Návrat
);