Zásady pro plavce a potápěče

1.     věnovat zvýšenou pozornost profilaxii podchlazení (zvyšovat trénovanost na chlad, nepřeceňovat svoje síly);

2.     nezapomínat na to, že ve vodě se organismus podchlazuje o mnoho rychleji jak na vzduchu;

3.     čím nižší teplota vody a čím větší je její proudění, tím rychleji dochází k prochladnutí;

4.     osoby s menší vrstvou podkožního tuku se podchladí rychleji i při dostatečném pohybu;

5.      svalnaté osoby se mohou při stejné tělesné činnosti zdržovat delší dobu v chladu;

6.      při nástupu třesu musí plavec nebo potápěč okamžitě vylézt z vody.  

);