Tepelné hospodaření organismu za normálních podmínek

Pokud mluvíme o termoregulaci lidského organismu, nejdřív si musíme vysvětlit termoregulaci v podmínkách na vzduchu. Lidské tělo se skládá z jádra, které produkuje teplo, a z obalu, který odevzdává, resp. přijímá teplo. Orgány s intenzivním metabolismem jsou v lebce, v trupu, v břichu a představují jádro. Orgány jádra (mozek, plíce, srdce, játra, trávící trakt) představují asi 3% hmotnosti těla, ale v klidových podmínkách spotřebují až 70% tepla. Obal těla – svaly a kůže – představují asi 62% hmotnosti těla, ale v klidových podmínkách spotřebují asi jen 18% tepla.

 

Při tělesné práci prudce stoupá produkce tepla v organismu, může být až několikanásobná. Přitom se téměř úplně mění tepelné poměry v těle. Při tělesné práci se tvoří 75% tepla v obale a zbytek v jádru. Předností tohoto procesu je to, že teplo tvořené v obalu se může rychle odstranit. Při svalové práci probíhá odstraňování tepla ve směru obal – okolí, v klidovém stavu ve směru jádro – obal – okolí. Jinak řečeno, v klidu jsou podmínky, které zaručují, že teplo vytvořené v jádru zůstává v jádru, čímž jsou příznivě ovlivněny metabolické procesy uvnitř těla. Odvod tepla probíhá prostřednictvím tkání, které obklopují jádro, z nich přechází do venkovního prostředí. Odvod tepla výrazně zatěžuje organismus. Při tělesné práci je transport ve směru jádro – obal výrazně omezený, protože teplo tvořící se v obalu se odevzdává bezprostředně do okolí. To znamená, že organismus hospodaří s teplem při tělesné práci ekonomicky.

 

Následující tabulka poskytuje přehled nejdůležitějších míst tvorby tepla v procentech v klidu a při práci.

 

Produkce tepla v procentech:

 

 

V klidu

Při práci

Mozek

 

16

3

Trup a břicho

56

22

Kůže a svalstvo

18

73

Ostatní (kosti, atd.)

10

2

 

);