Detail článku

Stanovisko výboru sekce DZP k ustanovení 17.3. Soutěžního řádu ZPVýklad předmětného ustanovení je jednoznačný - tj. první věta upravuje rozsah závodění výhradně pro kategorii dospělých, druhá věta upravuje rozsah závodění pro kategorii patnáctiletých dorostenců a třetí věta upravuje rozsah závodění pro kategorii dorostenců ve věku 16 a 17 let.

Dorostenci tedy v jakkoli teplé vodě nemohou plavat více, než je uvedeno ve druhé, resp. třetí větě, protože větu první pro limitaci jejich závodění nelze vůbec použít.

V uvedeném smyslu, tj. pro odstranění případných výkladových nejasností, bude výbor sekce navrhovat příští valné hromadě sekce DZP schválení doplnění do věty první slov "Pro kategorii dospělých" tak, aby věta první (před tabulkou) zněla: "Pro kategorii dospělých je rozsah závodění omezen při teplotě vody do 8°C včetně dle výkonnostních stupňů zimního plavání získaných v minulé nebo probíhající sezóně:"...


Written By: Michal Moravec
Date Posted: 3.12.2010
Number of Views: 5387


Komentáře
Pro vložení komentáře musíte být přihlášeni.

Návrat
);