Detail článku

Povinná sanitka + příspěvek na niValná hromada sekce DZP 3.10.2009 svým usnesením v bodě 5. mimo jiné schválila

"povinnost pořádajícího klubu při závodech ZP zajistit, aby po celou dobu, kdy jsou při soutěži plavci ve vodě (a po nezbytnou dobu následující po doplavání posledního plavce), byl přímo u vodní plochy nebo šaten plavců přítomen vůz zdravotní záchranné služby s lékařem. Nesplnění tohoto závazku může být důvodem pro odebrání oprávnění pořádat soutěže v příštích letech na dobu určenou výborem sekce DZP."

Výbor sekce DZP se na své schůzi 4.11.2009 usnesl na tom, že v zájmu zajištění zvýšení bezpečnosti při závodech ZP finančně podpoří ty pořádající kluby, které výše uvedenou povinnost řádně splní. Tyto kluby obdrží příspěvek ve výši 2.000,- Kč. Předpokladem je předložení příslušného účetního dokladu a příspěvek je splatný nejpozději s tradičními příspěvky na pořádání soutěže ZP, které se vyplácejí zpětně po sezoně.

Výbor sekce DZP považuje za přiměřenou dobu, kdy se mohly pořadatelské kluby na splnění výše uvedené povinnosti připravit, dobu dvou měsíců. Proto důrazně upozorňuje,


Written By: Kamila Svobodová
Date Posted: 31.1.2010
Number of Views: 4000


Komentáře
Pro vložení komentáře musíte být přihlášeni.

Návrat
);